Ηλεκτρονική εγγραφή τελικού χρήστη Ραδιοφωνικού Σταθμού

 • Σε περίπτωση που έχετε ήδη λάβει username και password για το Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων (ΣΗΛΥΑ) δεν χρειάζεται να εγγραφείτε (είστε ήδη εγγεγραμμένοι χρήστες).

 • Για την εγγραφή ακολουθείστε τα παρακάτω βήματα
 • 1) Κατεβάστε και συμπληρώστε την Υπεύθυνη Δήλωση / Αίτηση που βρίσκεται εδώ

  2) Απευθυνθείτε σε ΚΕΠ ή άλλη δημόσια αρχή για να βεβαιώσετε το γνήσιο της/ων υπογραφής/ών.

  ΠΡΟΣΟΧΗ! H Υπεύθυνη Δήλωση / Αίτηση συμπληρώνεται και υπογράφεται απαραιτήτως από το Νόμιμο Εκπρόσωπο.

  Σε περίπτωση που επιθυμείτε να εξουσιοδοτήσετε άλλον για τη χρήση της εφαρμογής (τελικός χρήστης) τότε θα πρέπει η Υπεύθυνη Δήλωση / Αίτηση να υπογραφεί και από το εξουσιοδοτούμενο αυτό πρόσωπο.

  3) Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα spectrum.eett.gr

  4) Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες εγγραφής που είναι διαθέσιμες και εδώ ή παρακολουθείστε το σχετικό video που είναι διαθέσιμο εδώ

  5) Προχωρήστε στην εγγραφή σας στην εφαρμογή

 • Μετά την εγγραφή σας στο ΣΗΛΥΑ (με την ηλεκτρονική αποστολή username και password) μπορείτε να υποβάλετε δήλωση κεραιοσυστήματος. Οδηγίες για τη διαδικασία υποβολής είναι διαθέσιμες εδώ.
.