Οδηγίες για τη δήλωση κεραιοσυστημάτων Ραδιοφωνικού Σταθμού

1) Συλλέξτε και σκανάρετε τα απαραίτητα προς επισύναψη έγγραφα

  1. Έγγραφο Νομιμότητας Θέσης (Δείτε αναλυτικά την παράγραφο 2/Α/11 στις οδηγίες)
    1. ΒΝΛ αν πρόκειται για πρωτεύουσα Θεση Εκπομπής
    2. Βεβαίωση Υποβολής Δήλωσης από Υπουργείο για Δευτερεύουσα Θέση Εκπομπής αν υπάρχει
  2. Φωτογραφίες κεραιοσυστημάτων και οικίσκου με βάση το υπόδειγμα που βρίσκεται εδώ.

2) Διαβάστε τις οδηγίες που βρίσκονται εδώ και δείτε το σχετικό video που βρίσκεται εδώ, ώστε να συλλέξετε όλα τα στοιχεία που θα σας ζητηθούν.

(π.χ. συντεταγμένες, ύψη ιστών, τύποι κεραιοσυστημάτων, ΒΝΛ και Διακριτικό τίτλο του Ρ/Σ που φιλοξενείτε αν είστε ο Κάτοχος Ιστού ή του Ρ/Σ που σας φιλοξενεί αν δεν είστε ο Κάτοχος Ιστού, κτλ)

3) Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα spectrum.eett.gr

4) Ξεκινήστε τη συμπλήρωση των στοιχείων που σας ζητούνται στην ηλεκτρονική εφαρμογή

Μελετήστε τις σχετικές οδηγίες πριν ξεκινήσετε.

  1. Γενικά Στοιχεία
  2. Ιστοί ( Δηλώστε όλους τους ιστούς που φέρουν τουλάχιστον μια κεραία ευρυεκπομπής)
  3. Κεραιοσυστήματα


Επισημαίνεται ότι η ηλεκτρονική εφαρμογή θα βρίσκεται σε λειτουργία μέχρι τις

31 Δεκεμβρίου 2020

.