Οδηγίες Χρήσης

Στο ΣΗΛΥΑ έχουν πρόσβαση οι πάροχοι που υποβάλλουν αιτήσεις για την αδειοδότηση κατασκευών κεραιών καθώς και οι δημόσιοι φορείς που εμπλέκονται στη διαδικασία αδειοδότησης.
  • Οι οδηγίες χρήσης για τους παρόχους είναι διαθέσιμες εδώ.
  • Οι οδηγίες για τους φορείς του δημοσίου είναι διαθέσιμες εδώ.
  • Οι οδηγίες για την εγγραφή χρηστών ραδιοφωνικών σταθμών είναι διαθέσιμες εδώ. Βίντεο με τη διαδικασία εγγραφής είναι διαθέσιμο εδώ.
  • Οι οδηγίες για τη διαδικασία υποβολής Δήλωσης Κεραιοσυστημάτων Ραδιοφωνικών Σταθμών είναι διαθέσιμες εδώ.
.