Οδηγίες Χρήσης

Στο ΣΗΛΥΑ έχουν πρόσβαση οι πάροχοι που υποβάλλουν αιτήσεις για την αδειοδότηση κατασκευών κεραιών καθώς και οι δημόσιοι φορείς που εμπλέκονται στη διαδικασία αδειοδότησης.
  • Οι οδηγίες χρήσης για τους παρόχους είναι διαθέσιμες εδώ.
  • Οι οδηγίες για τους φορείς του δημοσίου είναι διαθέσιμες εδώ.
.