Για Εγγραφή - Δηλώσεις Ραδιοφωνικών Σταθμών πάτηστε εδώ

Το Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Κατασκευών Κεραιών (ΣΗΛΥΑ) αποτελεί μια διαδικτυακή πλατφόρμα μέσω της οποίας οι πάροχοι ηλεκτρονικών επικοινωνιών μπορούν να υποβάλλουν στην ΕΕΤΤ αιτήσεις για την αδειοδότηση κατασκευών κεραιών. Το ΣΗΛΥΑ σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε από την ΕΕΤΤ για να υποστηρίξει τη μονοαπευθυντική διαδικασία αδειοδότησης (one-stop shop).


.